Search LOG MASUK

Bagaimana Follower dapat menyalurkan dana tambahan untuk digunakan pada Akaun Follower di PAMM

BAGAIMANA FOLLOWER BOLEH MEMBERIKAN DANA TAMBAHAN DENGAN AKAUN FOLLOWER DI PAMM

Untuk menyalurkan dana tambahan ke Akaun Follower, ikuti langkah-langkah ini:

1. Login ke laman web PAMM, kemudian pada menu utama klik Follower.

2. Dalam jadual Akaun Follower, cari Tawaran yang betul dan klik Assign.

3. Di kotak Akaun Pelanggan, pilih akaun, kemudian di kotak Jumlah, masukkan jumlah tugas dan klik Assign Funds.

Perhatian! Sekiranya permintaan penyerahan/pembatalan dikemukakan sebelum Waktu Pembekuan, ia diproses semasa Rollover Semasa. Sekiranya permintaan dikemukakan semasa Waktu Pembekuan, permintaan akan diproses semasa Rollover Berikut.

SOALAN BERKAITAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!