Search LOG MASUK

Tawaran Follower (untuk Follower)

TAWARAN FOLLOWER

Tawaran Follower membolehkan Follower untuk mencadangkan parameternya sendiri apabila tiada Tawaran Akaun PAMM yang sesuai. Follower dapat membuat Tawaran dengan parameter yang diinginkan dan mengirim permintaan ke Akaun Master PAMM. Sekiranya Master menerima tawaran tersebut, ia akan ditambahkan ke senarai Akaun PAMM Tawaran dan Follower bergabung dengan Tawaran dalam Rollover Berikut.

Untuk membuat Tawaran Follower, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Login ke laman web PAMM, kemudian pada menu utama klik Follower.

2. Pilih Akaun PAMM (untuk maklumat lebih lanjut mengenai memilih akaun, lihat Penilaian).

Perhatian! Follower dapat membuat Tawaran hanya jika beliau tidak menyertai sebarang Tawaran dari Akaun PAMM yang dipilih.

3. Klik Create Follower Offer

4. Isi semua parameter Tawaran (untuk maklumat lebih lanjut mengenai parameter Tawaran, lihat Parameter Tawaran).

5. Masukkan jumlah pemberian dalam kotak Amaun. Amaun yang dinyatakan segera dicabut dari Akaun Pelanggan Follower dan ditukar ke matawang Akaun PAMM. Sekiranya Master menolak Tawaran, jumlah ditukar kembali dan dikreditkan ke Akaun Pelanggan Follower.

Perhatian! Nilai kotak Amaun tidak boleh kurang daripada nilai kotak Pemberian Awal.

6. Dalam kotak Tarikh Luput pilih tarikh sehingga Tawaran Follower sah. Sekiranya Master tidak menerima atau menolak Tawaran pada tarikh, ia secara automatik akan ditolak semasa Rollover.

7. Klik Create.

Untuk menghapus Tawaran Follower, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Login ke laman web PAMM dan klik Follower pada menu utama.

2. Dalam jadual Akaun Follower, klik Akaun PAMM pilihan anda.

3. Dalam jadual Permintaan Semasa pilih Tawaran pilihan anda.

4. Klik Delete Selected Requests.

Perhatian! Follower dapat menghapus Tawarannya selagi tidak diterima oleh Master.

Jika Master menerima Tawaran, permintaan bergabung dibuat secara automatik. Permintaan tersebut dipaparkan di jadual Permintaan yang Diproses di halaman Akaun PAMM.

SOALAN BERKAITAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!