Search LOG MASUK

Bagaimana cara menyesuaikan kedudukan dagangan apabila Follower membuat penyaluran atau pembatalan dana

CARA MENYESUAIKAN KEDUDUKAN DAGANGAN APABILA PELABUR MEMBUAT PENYERAHAN DAN PEMBATALAN DANA

Master harus memantau jumlah semua kedudukan terbuka pada Akaun PAMM. Master melihat permintaan penyerahan/pembatalan sebaik sahaja dibuat oleh Follower. Oleh itu, Master mempunyai sedikit masa untuk mengambil tindakan sebelum permintaan itu dilaksanakan di Rollover. Di bawah ini anda dapat melihat contoh penyesuaian kedudukan setelah penyerahan/pembatalan dana.

PENYEDIAAN KEDUDUKAN SETELAH PENYERAHAN DANA

Tahap Pendedahan pada Akaun PAMM adalah 50% (contohnya, Ekuiti sama dengan 10,000 USD, Margin sama dengan 5,000 USD). Kemudian 10,000 USD ditambahkan ke akaun, tahap pendedahan berkurang menjadi 25% (Ekuiti sama dengan 20,000 USD, Margin sama dengan 5,000 USD). Untuk mengelakkan Stop Out, Master harus meningkatkan tahap pendedahan kepada 50% dengan membuka lebih banyak kedudukan dengan jumlah yang sama (Ekuiti sama dengan 20,000 USD, Margin sama dengan 10,000 USD).

PENYEDIAAN KEDUDUKAN SETELAH PEMBATALAN DANA

Tahap Pendedahan pada Akaun PAMM adalah 25% (contohnya, Ekuiti sama dengan 20,000 USD, Margin sama dengan 5,000 USD). Kemudian 10,000 USD ditolak dari akaun, tahap pendedahan meningkat kepada 50% (Ekuiti sama dengan 10,000 USD, Margin sama dengan 5,000 USD). Untuk mengelakkan Stop Out, Master harus mengurangkan tahap pendedahan kepada 25% dengan menutup jumlah kedudukan yang sama (Ekuiti sama dengan 10,000 USD, Margin sama dengan 2,500 USD).

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!