Search LOG MASUK

Bagaimana Master boleh menyalurkan dana

CARA MENGUMPUL DANA
  • Login ke laman web PAMM dan klik Master pada menu utama
  • Klik nama Akaun PAMM dalam jadual Akaun Aktif.
  • Klik Tetapkan pada menu Master.
  • Isi borang: pilih Akaun Pelanggan, masukkan jumlah tugas dan tetapkan Tarikh untuk Dilaksanakan (nilai lalai adalah tarikh semasa).
  • Klik Assign Funds.

SOALAN BERKAITAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!