Search LOG MASUK

Adakah GKFX Prime dikawal selia?

Ya. Kami diatur dan diperiksa oleh pihak berkuasa kewangan Kepulauan Virgin Britain bernama Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (BVI FSC). Ditubuhkan pada tahun 2002, pihak berkuasa bebas memeriksa dan mengawasi kegiatan kewangan termasuk dagangan, insurans dan perbankan untuk menyediakan persekitaran yang aman dan telus untuk pelanggan dan pasaran. Anda dapat melihat salinan lesen GKFX Prime di laman web BVI FSC, ikuti pautan di sini di bawah nombor syarikat 1728826.

SOALAN BERKAITAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!