Search LOG MASUK

Bagaimana saya tahu mengenai kos?

Kami akan maklumkan anda tentang segala dan semua biaya yang berkaitan dengan transaksi deposit atau pengeluaran, bila/jika terjadi. GKFX Prime tidak mengenakan sebarang yuran atau komisen untuk deposit atau pengeluaran. Bayaran tersebut dikenakan oleh bank atau oleh penyedia perkhidmatan pembayaran. Deposit kad kredit boleh menyebabkan caj tambahan kecil kerana perbezaan kadar pertukaran. Ini dikenakan oleh bank, bukan kami. Pastikan akaun anda di GKFX Prime dan akaun bank anda yang dikaitkan dengan kad kredit anda menggunakan matawang yang sama. Sila rujuk bank anda untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat.

SOALAN BERKAITAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!