Search LOG MASUK

Cara melakukan pengeluaran

Anda boleh mengeluarkan dana yang telah diselesaikan dari baki akaun anda dengan mudah. Prasyarat untuk pengeluaran adalah dengan mengesahkan akaun anda. Kecuali akaun anda disahkan, anda tidak boleh melakukan pengeluaran. Ingatlah bahawa pengeluaran tertakluk kepada kawalan dan kelulusan disebabkan akta Anti Pengubahan Wang Haram. Juga perhatikan bahawa melalui prinsipal, kami mengembalikan dana ke sumbernya. Sekiranya anda membuat deposit melalui kad kredit, anda juga akan menerima pengeluaran anda kepada kad yang sama.

Untuk mengeluarkan dana anda,

1. Mulakan dengan login ke kawasan selamat pelanggan anda.
2. Pergi ke tab Dana dan kemudian Pengeluaran.
3. Pilih akaun anda dan berikan butiran.
4. Pilih jumlah dan selesaikan permintaan.
5. Pengeluaran anda akan diproses secara manual.

SOALAN BERKAITAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!