Search LOG MASUK

Mengapa berdagang saham dan bukannya belian?

Berdagang CFD pada saham syarikat membolehkan anda membuka dan menutup kedudukan pada bila-bila masa. Ini membolehkan anda bertindak balas terhadap perubahan nilai saham dengan serta-merta. Apabila anda membeli hak milik saham syarikat, anda menjangkakan ia akan meningkatkan nilai dan keuntungan. Ini tidak selalu berlaku.

Andaikan bahawa anda menjangka saham syarikat akan susut nilainya atas beberapa sebab. Tetapi anda tidak memiliki aset tersebut. Ini bermaksud gambaran anda sia-sia. Dengan berdagang CFD pada saham, anda dapat menggunakan pengetahuan dan gambaran anda mengenai pasaran saham walaupun harga saham jatuh.

SOALAN BERKAITAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!