Search LOG MASUK

Saham ESG untuk Melabur

Skor ESG merujuk kepada prestasi persekitaran, sosial dan tadbir urus firma. Dalam sektor perkhidmatan kewangan, perkataan itu merujuk kepada pemfokuskan pada pelaburan yang mampan, telus dan bertanggungjawab secara sosial. Majoriti markah adalah berdasarkan skala 100 mata.

Prinsip Pelaburan Bertanggungjawab (PRI) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyokong konsep ESG dan menggalakkan pelabur melihat kriteria sosial dan alam sekitar semasa membuat keputusan pelaburan.

Walaupun kepercayaan meluas bahawa pelaburan ESG hanya menarik kepada Milenial, pendekatan ini popular dengan semua pelabur. Dari 2010 hingga 2020, bilangan ESG ETF meningkat daripada 46 kepada 497 di seluruh dunia.

Menjelang 2025, aset ESG global dianggarkan melebihi USD 53 trilion. Pelaburan dalam ESG boleh memberi ganjaran apabila semua faktor berikut diambil kira.

Faedah:

  • Potensi yang kuat untuk pertumbuhan selanjutnya
  • Dipelbagaikan secara besar-besaran
  • Pendekatan yang berdaya maju dan pengurusan yang berkesan
  • Ditukar pada platform yang diiktiraf

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!