Education
ปิด

Your feedback is important to us!

How would you rate our site on a scale of 1 to 5, 5 being the highest and 1 being the lowest?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

กรุณาเข้าตอบรับในกล่องข้างล่างและบอกเราทราบว่าคุณคิดยังไง

Refresh

การศึกษาเรียนรู้

ที่ GKFXPrime เราภูมิใจที่ให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้า เราเชื่อว่ายิ่งคุณรู้มากเท่าไรก็จะ Trade ได้ดียิ่งขึ้นมาเท่านั้น เรามีอุปกรณ์ให้ความรู้ที่หลากหลาย เช่น วิดีโอ การแทรกคำอธิบายทางเศรษฐกิจ และ E-Books  นอกจากนั้นยังมีการจัดสัมนาผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาทักษะการ Trade ของลูกค้า แผนกบริการลูกค้าทั่วโลกเป็นหลักประกันว่าทุกคำถามที่ต้องการรู้จะต้องมีคำตอบ
.

  • จัดสอนการ Trade Forex ช่วยให้คุ้นเคยกับความรู้พื้นฐานต่างๆของ ForexFX
  • จัดสอนการ Trade CFD ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ CFDs
  • วิดีโอที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น
  • จัดสัมมนาซึ่งลูกค้าสามารถเข้าร่วมได้ออนไลน์
  • ปฏิทินเศรษฐกิจที่ช่วยให้เข้าใจ และมีความตื่นตัวในตลาดการเงิน

คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยง

การลงทุนทางการเงินมีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับนักลงทุนทั้งหมดทุกคน เนื่องจากอาจเกิดความสูญเสียมากกว่าเงินมัดจำที่ลงทุนไปในส่วนแรก กรุณาอ่านคำเตือนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุน และสอบถามข้อมูลหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ อ่านรายละเอียดความเสียงในการลงทุนได้ที่นี่ Terms of Business.