Education
ปิด

Your feedback is important to us!

How would you rate our site on a scale of 1 to 5, 5 being the highest and 1 being the lowest?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

กรุณาเข้าตอบรับในกล่องข้างล่างและบอกเราทราบว่าคุณคิดยังไง

Refresh

ที่ GKFXPrime เราภูมิใจที่ให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้า เราเชื่อว่ายิ่งคุณรู้มากเท่าไรก็จะ Trade ได้ดียิ่งขึ้นมาเท่านั้น เรามีอุปกรณ์ให้ความรู้ที่หลากหลาย เช่น วิดีโอ การแทรกคำอธิบายทางเศรษฐกิจ และ E-Books  นอกจากนั้นยังมีการจัดสัมนาผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาทักษะการ Trade ของลูกค้า แผนกบริการลูกค้าทั่วโลกเป็นหลักประกันว่าทุกคำถามที่ต้องการรู้จะต้องมีคำตอบ
.

 • จัดสอนการ Trade Forex ช่วยให้คุ้นเคยกับความรู้พื้นฐานต่างๆของ ForexFX
 • จัดสอนการ Trade CFD ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ CFDs
 • วิดีโอที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น
 • จัดสัมมนาซึ่งลูกค้าสามารถเข้าร่วมได้ออนไลน์
 • ปฏิทินเศรษฐกิจที่ช่วยให้เข้าใจ และมีความตื่นตัวในตลาดการเงิน

  คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยง

  ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งหมดที่ซื้อขายด้วยมาร์จิ้นนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณ. ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนและนักลงทุนมีโอกาสสูญเสียเงินมากกว่าเงินฝากเริ่มต้นของคุณเอง. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และขอคำแนะนำหากจำเป็น. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรูปแบบเต็มที่ คำเตือนความเสี่ยง , เงื่อนไขการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว .