live-contest
 

สมัครเข้าแข่งขัน CFDs Contest

เปิดบัญชี Fix ของคุณ และฝากเงินพร้อมรับโบนัส

ลงทุนใน CFDs

เลือกลงทุนใน CFDs ที่หลากหลาย และไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้

ชิงเงินรางวัล

ร่วมแข่งขัน เพื่อชิงรางวัลสูงสุด สามอันดับ

โปรดทราบว่า ท่านต้องทำการเปิดบัญชีใหม่ เพื่อเข้าสู่การแข่งขัน การลงทุนในหุ้นต่างประเทศ และใช้บัญชีนั้นในการแข่งขัน เท่านั้น
lock

เข้าระบบ หากคุณมีบัญชี Fix หรือ ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

ลงทะเบียนรายละเอียดบัญชีของท่าน

กรุณาเติมพื้นที่ในช่องว่าง

Refresh

ตารางจัดอันดับ

CFDs Contest 2019

รายงานผลประจำสัปดาห์ Division 1

    รายงานผลประจำสัปดาห์ Division 2