Search ล็อกอิน

ผู้ติดตามจะสามารถจัดสรรเงินเพิ่มเติมไปยังบัญชีผู้ติดตามของเราภายใน PAMM ได้อย่างไร

วิธีการที่ผู้ติดตามจะสามารถจัดสรรเงินทุนเพิ่มเติมไปยังบัญชีผู้ติดตามของตัวเองภายใน PAMM

สำหรับการจัดสรรเงินเพิ่มเติมไปยังบัญชีผู้ติดตาม โปรดทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. ล็อกอินไปยังเว็บไซต์ PAMM แล้วคลิกที่ ผู้ติดตาม บนเมนูหลัก

2. ในตารางบัญชีผู้ติดตาม ค้นหาข้อเสนอที่ถูกต้องและคลิกที่ Assign

3. ในช่องบัญชีลูกค้า เลือกบัญชี แล้วในช่องจำนวน กรอกจำนวนเงินและคลิกที่ Assign Funds

หมายเหตุ! ถ้าหากคำขอกำหนด/ยกเลิกถูกส่งก่อนเวลา Freeze Time มันจะได้รับการดำเนินการในช่วงโรลโอเวอร์ปัจจุบัน ถ้าหากคำขอได้ถูกส่งในช่วง Freeze Time มันจะได้รับการดำเนินการในช่วงโรลโอเวอร์ถัดไป

คำถามที่เกี่ยวข้อง

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!