Search ล็อกอิน

วิธีการเป็นผู้ถือบัญชีผู้ติดตาม

วิธีการเป็นเจ้าของบัญชีผู้ติดตาม

สำหรับการเป็นเจ้าของบัญชีผู้ติดตาม ผู้ใช้งานจะต้องยอมรับข้อเสนอของมาสเตอร์ของหนึ่งในบัญชี PAMM และจะต้องมีเงินทุนเพียงพออยู่ในบัญชีลูกค้า การรับข้อเสนอ, ผู้ติดตามจะส่งคำขอเพื่อกำหนดเงินทุนจากบัญชีลูกค้าไปยังบัญชีผู้ติดตาม ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับการเป็นเจ้าของบัญชีผู้ติดตาม:

1. ล็อกอินไปยังเว็บไซต์ PAMM แล้วที่เมนูหลัก คลิกที่บัญชี PAMM เพื่อดูบัญชี PAMM ที่มีอยู่ (คลิกที่ Active Offers เพื่อดูลิสต์ของบัญชี PAMM ที่กำลังมีข้อเสนอ):

จัดเรียงเรทติ้งของบัญชี PAMM เพื่อหาบัญชีที่น่าสนใจที่สุดเพื่อเข้าร่วม (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรทติ้งบัญชี PAMM โปรดดูที่เรทติ้ง)

2. สำหรับการดูข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับบัญชีนี้ คลิกที่ PAMM Name

3. ทางด้านซ้ายของกราฟ คลิกที่ Join

4. ในตารางข้อเสนอ เลือกข้อเสนอและคลิก Join

5. โปรดอย่าลืมอ่านและทำความเข้าใจกับค่าพารามิเตอร์ของข้อเสนอ

6. ในช่องยอดเงิน กรอกจำนวนเงินรวมของการกำหนดเงินเริ่มต้น ค่าที่กรอกจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับค่าของ Initial Assignment

7. เลือก Date to Execute หากต้องการ (ค่าเริ่มต้นคือวันที่ในปัจจุบัน)

8. อ่านและยอมรับในเอกสาร PAMM Account Service Regulations และคลิกที่ Submit Request คำขอจะได้รับการดำเนินการในช่วงการโรลโอเวอร์

นอกจากนี้ผู้ติดตามยังสามารถเพิ่มบัญชี PAMM ไปยังตาราง Watched Accounts ได้อีกด้วย สำหรับการเพิ่มบัญชี PAMM ไปยัง Watched list, ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. ล็อกอินไปยังเว็บไซต์ PAMM, ที่เมนูหลักคลิกที่ PAMM Accounts เพื่อดูบัญชี PAMM ที่มีอยู่

2. ในเรทติ้งบัญชี PAMM คลิกที่ชื่อของบัญชี

3. หลังจากที่หน้าเพจ PAMM ได้ถูกเปิด, คลิกที่ Add to Favorite

บัญชี PAMM ที่ถูกเลือกจะถูกเพิ่มไปยังตาราง Watched Accounts (สำหรับการเปิดตาราง คลิกที่ Follower บนเมนูหลัก)

ถ้าหากมาสเตอร์กำหนดลิงก์ไปยังหน้าเว็บเพจสำหรับการพูดคุยเพื่อติดต่อ, เมื่อคลิกที่ Discuss คุณจะถูกนำไปยังหน้าฟอรั่ม

คำถามที่เกี่ยวข้อง

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!