Search ล็อกอิน

วิธีการเปิดบัญชี

การเปิดบัญชีเทรดกับ GKFX Prime นั้นง่ายมากและไม่มีค่าใช้จ่าย!
1. เริ่มต้นที่การกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่นี่
2. ทำใบสมัครของคุณให้สมบูรณ์บน secure client area ของคุณ
3. เลือกเงื่อนไขการเทรดที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุดด้วยการเลือกประเภทบัญชี
4. ตรวจสอบบัญชีของคุณหรือข้ามขั้นตอนนี้จนกว่าจะถอนเงิน
5. ล็อกอินไปยังแพลตฟอร์มเทรดแล ฝากเงิน
6. เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้น!

คำถามที่เกี่ยวข้อง

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!