Search ล็อกอิน

การจ่ายเงิน

การฝากและถอนเงินเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมการเทรด หลีกเลี่ยง margin calls เพิ่มเงินไปยังยอดบาลานซ์ของคุณและถอนเงินของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยขั้นตอนง่ายๆ ในส่วนนี้เราต้องการทำให้มันง่ายยิ่งขึ้น! คุณจะพบกับคำตอบของคำถามของคุณเกี่ยวกับการฝากเงิน ถอนเงิน การโอนเงินภายใน และค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการเทรดทั้งหมด

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!