Search ล็อกอิน

ฉันจะทราบถึงค่าใช้จ่ายได้อย่างไร?

เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฝากหรือถอนเงินถ้ามี GKFX Prime ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นสำหรับการฝากหรือถอนเงิน ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกคิดโดยธนาคารหรือผู้ให้บริการจ่ายเงิน การฝากเงินด้วยบัตรเครดิตอาจทำให้เกิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเล็กน้อยเนื่องจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมนี้ถูกคิดโดยธนาคาร ไม่ใช่เรา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณบน GKFX Prime และบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตมีสกุลเงินเดียวกัน โปรดสอบถามไปที่ธนาคารของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่เกี่ยวข้อง

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!