Search ล็อกอิน

GKFX Prime มีการกำกับดูแลหรือไม่?

ใช่ เราได้รับการกำกับดูแลและมีการตรวจสอบจากผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลจากหมู่เกาะบริติชเวอร์จิ้นที่มีชื่อว่า Financial Services Commission (BVI FSC) ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2002 หน่วยงานแห่งนี้มีหน้าที่ในการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกรรทางด้านการเงินต่างๆ ได้แก่ การเทรด ประกันภัย และการธนาคาร เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยและโปร่งใสสำหรับลูกค้าและตลาด คุณสามารถดูใบอนุญาตของ GKFX Prime ได้บนเว็บไซต์ของ BVI FSC ไปที่ ลิงก์นี้ ภายใต้หมายเลขบริษัทเลขที่ 1728826

คำถามที่เกี่ยวข้อง

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!