Search ล็อกอิน

มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการฝากเงินด้วยบัตรเครดิตหรือไม่?

การฝากเงินด้วยบัตรเครดิตอาจทำให้เกิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเล็กน้อยเนื่องจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณบน GKFX Prime และบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตมีสกุลเงินเดียวกัน โปรดสอบถามไปที่ธนาคารของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่เกี่ยวข้อง

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!