Search ล็อกอิน

วิธีการฝากเงิน

คุณต้องลงทุนเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเริ่มต้นเทรดในตลาดการเงิน เงินจำนวนนี้เรียกว่ามาร์จิ้น ตราสารแต่ละตัวจะมีมาร์จิ้นที่ต้องใช้ที่ไม่เหมือนกัน โปรดตรวจสอบที่ เอกสารข้อมูลตลาด ภายใต้เมนูเงื่อนไขการเทรด

ทำการฝากเงินเพิ่มไปยังบัญชีของคุณ,

1. เริ่มด้วยการล็อกอินไปยัง secure client area
2. ไปที่ Funds และแท็บ Deposit
3. เลือกบัญชีของคุณและวิธีการฝากเงิน
4. เลือกจำนวนเงินและดำเนินการจ่ายเงิน

คำถามที่เกี่ยวข้อง

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!