Search ล็อกอิน

วิธีการเพิ่มบัญชีใหม่บน MetaTrader 5? (PC)

แพลตฟอร์มจะถามรายละเอียดการล็อกอินของคุณเมื่อเริ่มต้นใช้งาน ถ้าหากคุณต้องการสลับจากบัญชีเดโมเป็นบัญชีจริง คลิกที่ ‘File’ และ ‘Open an account’ เลือก GKFX Prime จากลิสต์และทำการล็อกอินด้วยข้อมูลใหม่โดยใช้อีเมลที่เราได้ส่งไปให้ อย่าลืมสลับเซิฟเวอร์จากเดโมเป็นจริง

คำถามที่เกี่ยวข้อง

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!