Search ล็อกอิน

เงินดิจิทัลคืออะไร?

เงินดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีการจ่ายเงินทางดิจิทัลแบบไม่มีศูนย์กลางที่ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าเทรนด์นี้ได้เริ่มต้นที่ Bitcoin แต่ก็มีทางเลือกอื่นๆ มากมายในปัจจุบัน เงินดิจิทัลถูกบันทึกเป็นบัญชีดิจิทัลที่เรียกว่าบล็อคเชน เมื่อผู้ใช้งานส่งเงินดิจิทัลไปให้ผู้อื่น พวกเขาส่งมันไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัล เงินดิจิทัลสามารถนำมาใช้ตามที่เป็นหรือถอนออกมาตามราคาตลาด การทำธุรกรรมทั้งหมดถูกตรวจสอบโดยกระบวนการที่เรียกว่า mining

คำถามที่เกี่ยวข้อง

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!