Search ล็อกอิน

E- กีฬาและหุ้นเกมการลงทุน

คุณทราบหรือไม่ว่าในปีที่ผ่านมา การแข่งขัน League of Legends ได้รับความสนใจมากกว่าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ NBA หรือ Super Bowl

กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีสปอร์ต (eSports) คือการแข่งขันในรูปแบบการเล่นวิดีโอเกม ซึ่งปกติการเล่นกีฬาจะใช้สมรรถภาพทางกายอย่างสูง และใช้พื้นที่เฉพาะเจาะจง แต่อีสปอร์ตสามารถเล่นจากระยะไกลได้จากทุกที่ทั่วโลก และไม่ได้ต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ผู้เล่น FIFA บางรายมีรายได้มากกว่านักฟุตบอลมืออาชีพที่อยู่ระดับท๊อปของทีม เราคิดว่าสถานการณ์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าทิศทางของกีฬาอีสปอร์ตจะไปในทิศทางไหน

มรการคาดการณ์ว่าในปี 2023 อุสาหกรรมอีสปอร์ตจะเติบโตไปมากกว่า 2พันล้านดอลลาร์ ไม่เพียงแต่ส่งเสริมผู้เล่นเท่านั้น แต่ยังให้นักลงทุนประเมินโอกาสที่น่าสนใจอีกด้วย การเล่นเกม, Pop culture, การค้าขาย และสื่อ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอีสปอร์ตที่จะทำให้เกิดการลงทุนที่หลากหลาย

อีสปอร์ตเพิ่งจะเป็นการเริ่มต้น ทำให้อุตสาหกรรมนี้ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นโดยผู้คนจำนวนมากที่ต้องการจับจองพื้นที่ก่อนที่เรือจะแล่น

 

ประโยชน์:

  • ศักยภาพที่จะเติบโตในอนาคต
  • ความหลากหลายขนาดใหญ่
  • การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ
  • การค้าขายบนตลาดที่มีชื่อเสียง
MARKET ANALYSIS
Loading...
Data is shown with 15 minutes delay

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!