Search ล็อกอิน

E- กีฬาและหุ้นเกมการลงทุน

คุณทราบหรือไม่ว่าในปีที่ผ่านมา การแข่งขัน League of Legends ได้รับความสนใจมากกว่าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ NBA หรือ Super Bowl

กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีสปอร์ต (eSports) คือการแข่งขันในรูปแบบการเล่นวิดีโอเกม ซึ่งปกติการเล่นกีฬาจะใช้สมรรถภาพทางกายอย่างสูง และใช้พื้นที่เฉพาะเจาะจง แต่อีสปอร์ตสามารถเล่นจากระยะไกลได้จากทุกที่ทั่วโลก และไม่ได้ต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ผู้เล่น FIFA บางรายมีรายได้มากกว่านักฟุตบอลมืออาชีพที่อยู่ระดับท๊อปของทีม เราคิดว่าสถานการณ์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าทิศทางของกีฬาอีสปอร์ตจะไปในทิศทางไหน

มรการคาดการณ์ว่าในปี 2023 อุสาหกรรมอีสปอร์ตจะเติบโตไปมากกว่า 2พันล้านดอลลาร์ ไม่เพียงแต่ส่งเสริมผู้เล่นเท่านั้น แต่ยังให้นักลงทุนประเมินโอกาสที่น่าสนใจอีกด้วย การเล่นเกม, Pop culture, การค้าขาย และสื่อ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอีสปอร์ตที่จะทำให้เกิดการลงทุนที่หลากหลาย

อีสปอร์ตเพิ่งจะเป็นการเริ่มต้น ทำให้อุตสาหกรรมนี้ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นโดยผู้คนจำนวนมากที่ต้องการจับจองพื้นที่ก่อนที่เรือจะแล่น

 

ประโยชน์:

  • ศักยภาพที่จะเติบโตในอนาคต
  • ความหลากหลายขนาดใหญ่
  • การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ
  • การค้าขายบนตลาดที่มีชื่อเสียง

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!