Search ล็อกอิน

The Week Ahead: 26-30 ต.ค. 2563

คำอธิบายแบบสั้น

Apple และหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่นๆของสหรัฐที่รวมกลุ่ม FAAMG กำลังรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ฉันจะเล่าว่าทำไมผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทเหล่านี้จึงเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินงานของดัชนีเช่น S&P 500 และ Nasdaq และฉันยังสรุปข้อมูลสำคัญจากปฏิทินเศรษฐกิจด้วย ขอบคุณ!

วิดีโอสคริป

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!