Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Hợp đồng Dầu chuyển sang “chỉ đóng” (close-only)

Do tình hình thị trường ở thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ chuyển các hợp đồng giao dịch của dầu sang "chỉ đóng" (close-only) nếu giá trị hợp đồng giảm xuống dưới $5/thùng.

Hãy lưu ý rằng nếu giá dầu giảm xuống dưới mức này, tất cả các lệnh dầu đang mở sẽ bị tự động đóng nếu giá chạm mốc $0.1/thùng. Các nhà đầu tư sẽ không thể mở lệnh mới, nhưng có thể tự chốt các lệnh đang mở.

Thêm nữa, swap cho các hợp đồng dầu và đòn bẩy của các hợp đồng này có thể bị thay đổi bất kì lúc nào.

 

21.04.2020

Thông Báo: Thay Đổi Điều Kiện Và Thông Số Giao Dịch Dầu Thô

Kính gửi quý nhà đầu tư, 

Vui lòng chú ý do sự biến động mạnh của thị trường năng lượng, chúng tôi sẽ điều chỉnh yêu cầu ký quỹ cho các sản phẩm liên quan tới Dầu Thô. Sự thay đổi được thực hiện tuân theo quy định của các Bên Cung Cấp Thanh Khoản và Các Nhà Môi Giới Chính.

Mọi sản phẩm Hợp đồng Dầu Thô tương lai và Chỉ Số Giá Dầu sẽ có đòn bẩy 50:1. Sự thay đổi sẽ có hiệu lực từ 00:30 theo giờ hiển thị trên máy chủ (GMT +3), giờ ngưng giao dịch vào ngày 09/04. 

Trân Trọng

08.04.2020

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.