Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

NHÀ MÔI GIỚI ĐƯỢC TRAO THƯỞNG

GKFX Prime tự hào giới thiệu các danh hiệu được trao bởi các chuyên gia trong ngành độc lập! Qua nhiều năm,
thúc đẩy liên tục của chúng tôi để cải thiện và dịch vụ tuyệt vời đã được chú ý. Chúng tôi phát triển, mở rộng
và phát triển theo từng ngày trôi qua và chúng tôi được thúc đẩy bởi sự công nhận và đánh giá cao mà
các chuyên gia trong ngành ban cho chúng tôi.

Nhà môi giới ngoại hối minh bạch nhất - Châu Á
Hỗ trợ giao dịch ngoại hối tốt nhất - MENA
Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất - Châu Á
Nhà Môi Giới Tốt Nhất Năm
2021
Nhà môi giới CFD Bán lẻ Tốt nhất
2021
Nhà Môi Giới Tốt Nhất Khu Vực APAC Tốt Nhất Năm
2021
Nhà Môi Giới Ngoại Hối Xuất Sắc Nhất Năm
2020
Nhà Môi Giới Ngoại Hối Phát Triển Nhanh Nhất Năm
2020
Nhà Môi Giới Ngoại Hối Tốt Nhất Năm
2019
Nhà Môi Giới CFD Tốt Nhất Năm
2019
Nhà Giáo Dục Giao Dịch Tốt Nhất Năm
2018
Nhà Môi Giới Của Năm
2018
Nền Tảng Giao Dịch Forex Tốt Nhất Năm
2018

CÁC LÝ DO HÀNG ĐẦU ĐỂ GIAO DỊCH VỚI GKFX PRIME

Điều kiện hàng đầu

Chênh lệch thấp tới 0,0 pip với tài khoản ECN Zero của chúng tôi

Các công cụ tốt nhất

Các cặp tiền tệ chính, phụ & ngoại lai tốt nhất từ thị trường toàn cầu

An toàn cho
khách hàng

Nhà môi giới thuộc quản lý của BVI

Thực hiện lệnh
nhanh chóng

Hơn 300 triệu lượt thực hiện lệnh cho đến nay với độ trễ thấp và đáng tin cậy

Hỗ trợ tại địa phương

Có chuyên gia hỗ trợ khách hàng 24/5, sẵn có bằng 14 ngôn ngữ

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!