Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Nghiên Cứu & Các Công Cụ

Máy Tính và Chuyển Đổi

Tài khoản GKFX Prime cho phép bạn truy cập các công cụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng bao gồm công cụ chuyển đổi và tính toán cho tài khoản của bạn. Máy tính của chúng tôi giúp bạn phỏng đoán trước quỹ tiền của bạn và tính toán lệnh giao dịch của bạn nhanh và dễ dàng, và chức năng chuyển đổi tiền tệ của chúng tôi sẽ chuyển đổi tiền tệ của bạn tại tỷ giá thị trường hiện tại.

margin-calculator-Icon Tính Toán Ký Quỹ

Nhóm Sản Phẩm

Sản phẩm

Sự Miêu Tả

Đòn Bẩy

Tiền tệ

Khối Lượng / Lot

Giá

profit-calculator-Icon Tính Toán Lợi Nhuận

Sản phẩm

Pips dự kiến

Tiền Tệ Tài Khoản

Khối Lượng

currency-converter-Icon Chuyển đổi tiền tệ

Số tiền

Tiền tệ

Tiền tệ

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm giao dịch tài chính có sử dụng đòn bẩy tạo ra rủi ro lớn cho số vốn của bạn. Nó không phù hợp cho tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn tiền gửi ban đầu của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan và tìm kiếm sự tư vấn độc lập nếu cần thiết. Xem đầy đủ Cảnh Báo Rủi Ro trên Điều Khoản Kinh Doanh và Chính Sách Riêng Tư của chúng tôi.