Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Là đối tác thương mại toàn cầu của bạn, GKFX Prime, cung cấp rất nhiều hình thức đào tạo.

Tại GKFX Prime chúng tôi nhắm tới việc đào tạo khách hàng trên tất cả các phương diện giao dịch ngoại hối, kim loại, dầu thô, hàng hóa, chứng khoán ... Ví Dụ: forex là gì, những thuật ngữ gì tôi cần phải làm quen và tôi sử dụng nền tảng giao dịch của GKFX Prime như thế nào? Chúng tôi sử dụng rất nhiều công cụ đào tạo như Videos, từ điển kinh tế và sách điện tử. Chúng tôi cũng cung cấp các cuộc hội thảo trực tuyến cho khách hàng để cải thiện kỹ năng giao dịch của họ.

 • FX Tutorials sẽ giúp bạn làm quen với những điều cơ bản của FX
 • CFD Tutorials sẽ giúp bạn hiểu những khái nhiệm của CFDs
 • Videos đào tạo sẽ đẩy nhanh quá trình học tập của bạn
 • Chúng tôi cung cấp các cuộc hội thảo tương tác trực tuyến với khách hàng
 • Lịch Kinh Tế sẽ cải thiện sự hiểu biết và dự đoán của bạn về thị trường tài chính

  CẢNH BÁO RỦI RO

  Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.