Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Đào Tạo

Là đối tác thương mại toàn cầu của bạn, GKFX Prime, cung cấp rất nhiều hình thức đào tạo.

Tại GKFX Prime chúng tôi nhắm tới việc đào tạo khách hàng trên tất cả các phương diện giao dịch ngoại hối, kim loại, dầu thô, hàng hóa, chứng khoán ... Ví Dụ: forex là gì, những thuật ngữ gì tôi cần phải làm quen và tôi sử dụng nền tảng giao dịch của GKFX Prime như thế nào? Chúng tôi sử dụng rất nhiều công cụ đào tạo như Videos, từ điển kinh tế và sách điện tử. Chúng tôi cũng cung cấp các cuộc hội thảo trực tuyến cho khách hàng để cải thiện kỹ năng giao dịch của họ.

  • FX Tutorials sẽ giúp bạn làm quen với những điều cơ bản của FX
  • CFD Tutorials sẽ giúp bạn hiểu những khái nhiệm của CFDs
  • Videos đào tạo sẽ đẩy nhanh quá trình học tập của bạn
  • Chúng tôi cung cấp các cuộc hội thảo tương tác trực tuyến với khách hàng
  • Lịch Kinh Tế sẽ cải thiện sự hiểu biết và dự đoán của bạn về thị trường tài chính

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm giao dịch tài chính có sử dụng đòn bẩy tạo ra rủi ro lớn cho số vốn của bạn. Nó không phù hợp cho tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn tiền gửi ban đầu của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan và tìm kiếm sự tư vấn độc lập nếu cần thiết. Xem đầy đủ Cảnh Báo Rủi Ro trên Điều Khoản Kinh Doanh và Chính Sách Riêng Tư của chúng tôi.