Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Hỗ Trợ

Insurance

Sự đảm bảo

QUỸ CỦA BẠN LUÔN AN TOÀN TẠI GKFX PRIME.

bg

Chúng tôi xin trân trọng thông báo về chương trình bảo đảm toàn diện cho nguồn quỹ của nhà đầu tư trong trường hợp có bất cứ vấn đề bất khả kháng nào xảy ra, chương trình này đã nhận được sự chấp thuận và được thông qua bởi Hội đồng Dịch vụ Tài chính, BVI.

Chương trình bảo đảm toàn diện được áp dụng cho mỗi cá nhân với con số lên đến $3,500,000 theo mức tiêu chuẩn. Tất cả nhà đầu tư chuyên nghiệp và không chuyên đều sẽ được hưởng lợi từ chương trình bảo đảm này. Bên cạnh đó, chương trình bảo đảm toàn diện hoàn toàn không yêu cầu nhà đầu tư phải đóng thêm bất kì khoản chi phí gián tiếp hay trực tiếp nào.

Đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, chương trình bảo đảm toàn diện sẽ được xem xét dựa trên tính chất riêng biệt của từng trường hợp cụ thể. Đối với các nhà đầu tư đơn lẻ và không chuyên, chương trình bảo đảm toàn diện sẽ được xem xét dựa trên các tiêu chuẩn cơ bản.

TÌM HIỂU THÊM

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.