Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Education & Tools

MT4 Booster

Gói GKFX MT4 Booster bao gồm 9 ứng dụng MT4 bổ sung được thiết kế để cung cấp nhiều cải tiến có thể thúc đẩy các kỹ thuật giao dịch của bạn và sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu giao dịch. Bộ công cụ này sẽ cung cấp cho bạn một cách thức mới để xem các giao dịch của bạn trên nền tảng MT4. Gói MT4 Booster được cung cấp cho tất cả các khách hàng nạp ít nhất $ 2500. Nó cũng có thể được tải về và cài đặt dễ dàng vào MT4 của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn tại MyGKFX.

Các tính năng chính

 • Alarm Manager
 • Trade Terminal
 • Correlation Matrix
 • Correlation Trader
 • Sentiment Trader
 • Market Manager
 • Session Map
 • Excel RTD
 • Mini Terminal

Alarm Manager

Khác với hệ thống cảnh báo mặc định, MT4 Alarm Manager ngoài việc thông báo cho bạn còn có thể tự động mở hay đóng các giao dịch cho bạn, có nghĩa là bạn sẽ có một hệ thống cảnh báo hoàn thiện hơn.

 • 6 kiểu cảnh báo khác nhau
 • Đóng, mở giao dịch và đặt lệnh chờ
 • Thông báo qua SMS, e-mail, pop-up, thông báo âm thanh, hoặc cả Twitter

Trade Terminal

Công cụ này giúp bạn có một cái nhìn khác về cửa sổ MT4 với các tính năng thêm. Xử lý lệnh giao dịch và công cụ phân tích tân tiến này cho phép mua bán nhanh và chuẩn xác.

 • Điều chỉnh nhanh hơn Chốt lời, Cắt lỗi và Trailing Stops
 • Đặt nhanh hơn lệnh thị trường, lệnh chờ và lệnh OCO.
 • Quản lý giao dịch qua 1 click
 • Chức năng phân tích và tính toán Giao dịch & Rủi ro.
 • Tạo mẫu cho những lệnh giao dịch thường dùng hay lệnh giao dịch phức tạp 

Correlation Matrix

Công cụ này sẽ giúp bạn cân nhắc sức mạnh tương quan giữa các sản phẩm đầu tư yêu thích của bạn. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ những sản phẩm đầu mà bạn muốn vào lưới.

 • So sánh biểu tượng và sản phẩm từ thị trường Forex, Hoàng hóa và Chỉ số chứng khoán
 • Chọn những mối tương quan trong thời gian từ 1 giờ tới 1 tuần
 • Hiển thị những tương quan khác nhau, bao gồm cả lữa chọn khoảng và cỡ

Correlation Trader

Nếu bạn muốn hiển thị mối tương quan một cách chi tiết hơn từ cái nhìn khái quát về điểm thì Correlation Trader cho phép bạn so sánh biểu đồ thị trường một cách dễ dàng và có thể giao dịch ngay từ công cụ này.

 • Mở và đóng lệnh giao dịch, đặt Chốt lời & Cắt lỗ trên chế độ hedging/non-hedging trực tiếp từ biểu đồ
 • Chọn thời gian nhất định cho thị trường bạn muốn
 • So sánh các hình ảnh như là tổng số lời cho mỗi sản phẩm đầu tư

Sentiment Trader

Xem qua cảm tính giao dịch và hướng đi của tất cả các ký hiệu một cách nhanh chóng ngay bằng MT4. Xin hãy chú ý rằng những dữ liệu không phản ánh tâm trạng của khách hàng GKFX mà chỉ là cái nhìn chung về thị trường.

 • Bộ hiển thị thị trường và tâm trạng đã qua có thể chỉnh sửa theo ý
 • Mở và đóng lệnh giao dịch, đặt Chốt lời & Cắt lỗ trên chế độ hedging/non-hedging trực tiếp từ biểu đồ
 • Đưa ra xu hướng chung, xu hướng cũ vẽ trên biểu đồ giá, và mọi trạng thái giao dịch trong ký hiệu được chọn

Market Manager

Market Manager cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát trên danh sách theo dõi ký hiệu và tất cả tài khoản cũng như hành động đặt lệnh chỉ từ một cửa sổ tiện ích nhỏ. Người mua bán có thể chọn ký hiệu, xem giá gần đây, đặt lệnh thị trường và lệnh chờ, và chỉnh sửa trạng thái giao dịch hiện tại.

 • Đặt tên và lưu ký hiệu yêu thích vào những nhóm đặt lệnh thuận tiện
 • Chạy hoạt động giao dịch trực tiếp từ Market Manager
 • Xem tổng quát thị trường qua hình ảnh cho mỗi ký hiệu trong vòng 5 ngày, 24 giờ và 60 phút 

Session Map

The Session Map đưa ra cho người giao dịch một cái nhìn chung từ những thị trường lớn trên thế giới và từ các múi giờ khác. Nó hiển thị giờ chung thế giới, đánh dấu cho cho các sự kiện tương lai và bản tóm tắt chuyển động giá trong mỗi phiên.

 • Hiển thị những thị trường chính trên thế giới cùng với bộ phản ánh giờ địa phương của người dùng
 • Thông tin về chuyển động giá cho mỗi phiên thị trường đã xong hoặc đang tiếp diễn
 • Thông tin tài khoản bao gồm điểm trôi lời/lỗ và biên lợi sử dụng đánh dấu màu cho những sự kiện trong tương lai

Excel RTD

Excel RTD đặt tài khoản thời gian thực, vé và dữ liệu giá cả vào Excel qua những công thức đơn giản – không phần mềm macro, không lập trình. Người giao dịch mà có kỹ năng lập trình căn bản có thể dùng ứng dụng để gửi lệnh từ Excel (hay bất kỳ chương trình COM nào khác).

 • Không phần mềm macro, không lập trình, không tiện ích XLL
 • Gửi lệnh giao dịch từ mã VBA trong Excel
 • Đặt tài khoản thực, vé và dữ liệu giá cả vào Excel chỉ qua hàm RTD có sẵn 

Mini Terminal

Mini Terminal là một mở rộng của Trade Terminal, hiện tại chỉ cho MT4, được thiết kế cho nhà đầu tư muốn tập trung vào một thị trường nhất định và nó hiển thị phiếu thỏa thuận như là Trade Terminal trong trường hợp cụ thể của một biểu đồ giao dịch. 

 • Lĩnh vực đơn giản để cài đặt Cắt lỗ, Chốt lời và Giới hạn trên điểm
 • Máy tính xuất hiện tự động (pop-up). Ví dụ: tính ra khối lượng lot mẫu tương ứng với rủi ro tiền mặt trong trường hợp cho trước đánh dấu chặn lỗ của trạng thái đang mở.
 • Đơn giải quyết xuất hiện tự động để tạo lệnh chờ cũng như lệnh thị trường

Tải Về

Đăng ký và tải về nền tảng giao dịch tốt nhất của chúng tôi. Giao dịch nhanh nhất và tiện lợi nhất.

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.