Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Nền Tảng Giao Dịch

Multi Terminal

MetaTrader 4 MultiTerminal là một thành phần bổ sung của nền tảng giao dịch trực tuyến MetaTrader 4.

Những tính năng chính

 • Quản lý 100 tài khoản MT4 hoặc nhiều hơn
 • Nhận báo giá và cập nhập tin tức
 • Điều khiển, xử lý và lệnh chờ
 • Thực thi nhiều lệnh giao dịch cùng một lúc
 • Bao gồm lệnh thị trường
 • Thực hiện giao dịch trên các lệnh giao dịch phân bổ được xác định trước

Tìm hiểu Multi Terminal

MultiTerminal là một giải pháp cho các nhà đầu tư làm việc với nhiều tài khoản cùng lúc, do đó cung cấp một nền tảng năng động cho các chủ quản lý tài khoản. MultiTerminal cho phép bạn đặt lệnh thị trường và lệnh chờ, xem lịch sử, xem giá trực tiếp của thị trường và xác minh số dư và vốn của tất cả tài khoản theo thời gian thực.

Giao diện của MultiTerminal rất giống với MetaTrader 4 Client Terminal, vì vậy khá dễ để người giao dịch làm quen với chương trình này.

Chú ý

Trong trường hợp bạn có câu hỏi nào, xin hãy liên lạc support_vn@gkfxprime.com

Đăng Ký

Đăng ký và tải về nền tảng giao dịch tốt nhất của chúng tôi. Giao dịch nhanh nhất và tiện lợi nhất.

Close
mt4_pic

Cài đặt thông tin Desktop / MT4 cho MacOS

Bước 1

Download the MT4 for Mac OS.

Please click on the following link to start downloading the MT4 for Mac OS:

http://resources.gkfx.com/setups/gkfx.dmg

If you have any problems with the download please check your systems security settings:
Choose Apple menu > System Preferences, click Security &Privacy, then click General.Make sure you check “Anywhere“ to allow installation of apps from anywhere!


Bước 2

After the download is complete please close all other programs on your Mac.


Bước 3

After you double click on the downloaded file “gkfx.dmg“ in your download folder the following installation screen will appear:

desktop_step3_img1

Drag and drop the Programm with the GKFX-Logo into the Applications Folder and wait until the data transfer is complete.

desktop_step3_img2

Now the MT4 Platform for your MAC system is ready to use.


Bước 4

Look for the GKFX logo within your applications folder and click on it. (On first installation it may take several seconds for the program to appear)


Bước 5

When the MT4 opens you are asked to fill in your login data and choose a server.

desktop_step3_img3

We have send you your login data along with a list of servers via email.

If you however have not registered for an account yet please click here to get one.


*please note that this is not a native Mac-application. The MT4 was designed for systems running on Microsoft
Windows and therefore uses the open source compatibility software WINE.
For more information please contact our customer support.
GKFX

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm giao dịch tài chính có sử dụng đòn bẩy tạo ra rủi ro lớn cho số vốn của bạn. Nó không phù hợp cho tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn tiền gửi ban đầu của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan và tìm kiếm sự tư vấn độc lập nếu cần thiết. Xem đầy đủ Cảnh Báo Rủi Ro trên Điều Khoản Kinh Doanh và Chính Sách Riêng Tư của chúng tôi.