Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Nền Tảng Giao Dịch

PammFollower

Trở thành người theo dõi của PAMM tại GKFXPrime VN

Nền tảng PAMM được GKFXPrime VN cung cấp như một giải đáp cho các trader với đam mê đầu tư, nhưng lại không có đủ thời gian hoặc kỹ năng cần thiết để đầu tư thành công

Tính năng

 • icon-7

  Không có phí ẩn hay
  phí hoa hồng

 • icon-8

  Chọn một PAMM Master
  phù hợp với bạn

 • icon-9

  Không ai, ngoại trừ bạn, có thể truy cập
  thông tin cá nhân hoặc tiền của bạn

 • icon-10

  Chỉ phải trả phí khi tài khoản PAMM
  bạn đang theo dõi có lợi nhuận

 • icon-11

  Rút vốn
  tức thời

 • icon-12

  Truy cập báo cáo và số liệu
  chuyên sâu

Quy trình

 • 1

  Đăng ký và ở một tài khoản PAMM
  từ MyGKFXPrime VN

 • 2

  Nạp vốn vài tài khoản PAMM
  của bạn

 • 3

  Chọn PAMM Master và
  tạo ra lợi nhuận

 • 4

  Rút vốn bất cứ khi nào
  bạn muốn

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.