Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Hỗ Trợ

Chính Sách Riêng Tư

Giao dịch ký quỹ chứa đựng mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn, và bạn có thể mất nhiều hơn tiền nạp ban đầu của bạn. Hãy xem cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trước khi mở một tài khoản với chúng tôi.

 • Bạn sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân để chúng tôi có thể sử dụng trong việc mở tài khoản, quản lý và duy trì tài khoản ấy.
 • Chúng tôi cam kết sẽ không bán hay tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân của bạn tới một tổ chức thứ ba trừ những tổ chức mà chúng tôi cần giữ mối quan hệ cho việc vận hành của công việc kinh doanh. Những tổ chức này bao gồm cơ quan xử lý và xác minh thẻ tín dụng, cơ quan thi hành án, bất cứ cơ quan điều tiết tài chính hay luật pháp nào khác, kiểm toán viên của chúng tôi hay người giám sát của bạn (nếu bạn hay công ty của bạn tuân theo những qui định của FCA), và những người môi giới mà chúng tôi có hợp đồng kinh doanh.
 • Tuy nhiên chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho những công ty trong nhóm mà chúng tôi cảm thấy có thể cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • Chúng tôi cũng có thể dùng Google Analytics Advertising Features, cho phép GKFX Prime thu nhập thông tin trên lượng người truy cập vào trang web của chúng tôi. Bạn có thể không tham gia tính năng này bằng cách liên lạc với Google bất cứ lúc nào.
 • Chúng tôi có thể cung cấp thông tin chi tiết của cá nhân cho những hãng kinh doanh ký quỹ khác đang tìm kiếm tham khảo, tuy nhiên việc này sẽ không bao gồm chi tiết của bất kì vị thế bán nào. 
 • Chúng tôi lấy đa số thông tin của khách hàng chủ yếu từ họ, nhưng chúng tôi cũng có quyền lấy những thông tin này từ những nguồn khác như cơ quan tài liệu tham khảo tín dụng, cơ quan đăng ký bầu cử, hay là các cơ quan phòng chống gian lận.
 • Chúng tôi có thể dùng những thông tin này để giúp cung cấp các dịch vụ tốt hơn cũng như là những sản phẩm mới đến với bạn và các khách hàng khác qua hình thức tiếp thị trực tiếp hoặc gián tiếp.
 • Tất cả nhân viên tại GKFX Prime  đều đã được huấn luyện trong việc xử lý thông tin cá nhân một cách bảo mật. 
 • Tất cả thông tin các nhân chúng tôi có sẽ được lưu giữ cẩn mật trong máy tính tại cơ sở lưu trữ giữ liệu bất cứ lúc nào. Nếu không thì chúng tôi sẽ chứa những thông tin ấy cẩn thận trong những tệp giấy. Ai không có phận sự sẽ không thể truy cập vào những cơ sở lưu trữ này.
 • Trang chủ của GKFX Prime sử dụng Social Plugins, do đó có thể được thông báo về việc bạn đang truy cập vào website từ trình duyệt và thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn. Nếu bạn không muốn những thông tin này bị rò rỉ thì bạn nên chắc chắn rằng mình đã đăng xuất khỏi các tải khoản từ các trang xã hội khác trước khi vào trang của chúng tôi. 
 • Trang web của chúng tôi có thể sẽ cài cookies vào trong máy của bạn để chúng tôi đáp ứng những nhu cầu tốt hơn thông qua việc tìm hiểu những lĩnh vực mà bạn đã xem qua và tăng tốc bộ định vị. Bạn có thể lựa chọn tắt chức năng này từ cài đặt của máy tính, nhưng nó có thể ảnh hưởng khả năng xem các phần khác trên trang của chúng tôi.
 • Trong khi chúng tôi cố gắng bảo đảm tất cả thông tin có được là chính xác và liên tục được cập nhập, bạn có trách nhiệm báo cho chúng tôi biết bất cứ thay đổi nào trong thông tin cá nhân.
 • Người sử dụng muốn ngừng nhận bản tin hay email quảng cáo có thể nhấn vào đường dẫn có chữ “Unsubscribe” bất kỳ lúc nào và hoàn toàn miễn phí (không tính phí cung cấp dịch vụ internet), được đính kèm với mỗi email gửi từ GKFX Prime để không nhận được những tin nhắn trong tương lai nữa.
Thông tin liên lạc

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.