Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Điều Khoản Kinh Doanh

Ngoại hối và Hợp đồng Chênh lệch với GKFX Prime là cả hai sản phẩm được giao dịch ký quỹ

Ở đây bạn có thể tìm thấy những lời cảnh báo cho những rủi ro có thể và điều khoản mà bạn cần biết
Ngoại hối và Hợp đồng Chênh lệch với GKFX Prime đều là sản phẩm giao dịch ký quỹ. Do đó, nó chứa đựng rủi ro cao so với kênh đầu tư khác và bạn có thể mất nhanh hơn số vốn ban đầu. Dưới đây bạn có thể tải về các tập tin PDF điều khoản kinh doanh của chúng tôi
Tải Về
Điều Khoản Kinh Doanh
Tải Về
Điều Khoản Kinh Doanh

Nếu bạn không có Adobe Reader bạn có thể tải nó về bằng cách nhấp vào đây

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm giao dịch dưới đòn bẩy đều có mức độ rủi ro nhất định. Các sản phẩm này không phù hợp với toàn bộ các nhà đầu tư và số tiền thua lỗ có thể vượt qua số vốn ban đầu của bạn. Hãy đảm bảm rằng bạn nắm được những rủi ro này và tham vấn lời khuyên độc lập nếu cần. Để biết thêm thông tin vui lòng xem toàn bộ điều khoản Cảnh báo rủi ro , Điều khoản kinh doanh Chính sách bảo mật riêng tư .