Đóng

Languages

GKFX Prime trên toàn thế giới

Vui lòng chọn một quốc gia để xem dịch vụ của chúng tôi dành cho khu vực của bạn

Nếu quốc gia của bạn không được liệt kê, xin truy cập Website toàn cầu của chúng tôi

Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Chọn Loại Tài Khoản

Xin vui lòng chọn loại tài khoản giao dịch

Cố định

 • Spreads (từ 1* pip)
 • Giao dịch tối thiểu (0.01)
 • Yêu cầu nạp tối thiểu (5 $/€/‎£)

Tài khoản Chuẩn không cố định

 • Spreads (từ 0.6* pips)
 • Giao dịch tối thiểu (0.01)
 • Yêu cầu nạp tối thiểu (5 $/€/‎£)

Tài khoản VIP không cố định

 • Spreads (từ 0.6* pips)
 • Giao dịch tối thiểu (1)
 • Yêu cầu nạp tối thiểu ($25,000) 

Tài Khoản Ảo

Mở Tài Khoản Thực Tập Không Rủi Ro

Thử Nó Miễn Phí Thử Nó Miễn Phí

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm giao dịch tài chính có sử dụng đòn bẩy tạo ra rủi ro lớn cho số vốn của bạn. Nó không phù hợp cho tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn tiền gửi ban đầu của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan và tìm kiếm sự tư vấn độc lập nếu cần thiết. Xem đầy đủ Cảnh Báo Rủi Ro trên Điều Khoản Kinh Doanh và Chính Sách Riêng Tư của chúng tôi.