Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Chọn loại tài khoản

True ECN

 • Phí giao dịch thấp nhất thị trường (từ 0 pip)
 • Chiết khấu lên đến $2/lot
 • Nạp tối thiểu $1000

Cố định

 • Spreads (từ 1* pip)
 • Giao dịch tối thiểu (0.01)
 • Yêu cầu nạp tối thiểu (5 $/€/‎£)

Tài khoản Chuẩn không cố định

 • Spreads (từ 1* pips)
 • Giao dịch tối thiểu (0.01)
 • Yêu cầu nạp tối thiểu (5 $/€/‎£)

Spread bằng 0

 • Spreads (Từ 1* pips)
 • Số Lot tối thiểu (0.01)
 • Tiền nạp lần đầu tối thiểu (5$/€/£)

Tài khoản VIP không cố định

 • Spreads (từ 0.6* pips)
 • Giao dịch tối thiểu (0.01)
 • Yêu cầu nạp tối thiểu ($25,000) 

Tài Khoản Ảo

Mở Tài Khoản Thực Tập Không Rủi Ro

Thử Nó Miễn Phí Thử Nó Miễn Phí

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm giao dịch dưới đòn bẩy đều có mức độ rủi ro nhất định. Các sản phẩm này không phù hợp với toàn bộ các nhà đầu tư và số tiền thua lỗ có thể vượt qua số vốn ban đầu của bạn. Hãy đảm bảm rằng bạn nắm được những rủi ro này và tham vấn lời khuyên độc lập nếu cần. Để biết thêm thông tin vui lòng xem toàn bộ điều khoản Cảnh báo rủi ro , Điều khoản kinh doanh Chính sách bảo mật riêng tư .