Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Quỹ Tiền Tách Biệt

Với GKFX, tất cả các quỹ tiền của khách hàng được chuyển vào các tài khoản ngân hàng độc lập. Bằng cách này, tiền của bạn sẽ được bảo vệ mọi lúc.

Tiền đầu tư có đảm bảo

Tại GKFX an toàn của quý khách là trọng tâm chính của chúng tôi. Vì GKFX là một Cơ quan Kiểm soát Tài chính (Financial Conduct Authority) điều hành môi giới và đúng với tiêu chí CASS (client asset Sourcebook) chúng tôi cần duy trì một số luật và nghĩa vụ nhất định, từ đó cung cấp bảo mật an toàn nhất cho khách hàng. Bởi vì luật của FCA quy định về tiền của khách hàng, GKFX bắt buộc phải phân tách quỹ của tất cả khách bán lẻ với quỹ của chính công ty. Tất cả ngân quỹ của khách hàng được lưu giữ ở nhiều tài khoản từ các ngân hàng hàng đầu thế giới.

Quỹ được bảo vệ

Trong trường hợp ít khả thi là GKFX không thể duy trì một số nghĩa vụ tài chính, bạn với tư cách là khách hàng có thể đòi bồi thường từ Financial Services Compensation Scheme (FSCS), đã được lập ra từ trước dưới “Đạo luật Dịch vụ Tài chính và Thị trường 2000”.
Hành động này cho phép khách hàng có thể đòi được một khoản đến £50,000 trong trường hợp GKFX gặp những khó khăn về tài chính.

Mifid

 Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) là một luật được ban hành bởi liên minh châu Âu, trong đó cung cấp những điều chỉnh cân đối cho dịch vụ đầu tư trên khắp 31 nước thành viên của Khu vực Kinh tế Châu Âu. Tại GKFX chúng tôi ủng hộ mọi khía cạnh của MiFID để chắc chắn rằng khách hàng thực hiện giao dịch một cách an toàn nhất:

•Cấp phép, điều chỉnh và cấp hộ chiếu
•Phân loại khách hàng
•Xử lý đặt hàng từ khách
•Tính minh bạch trước các giao dịch
•Tính minh bạch sau các giao dịch
•Sự thi hành tốt nhất

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm giao dịch dưới đòn bẩy đều có mức độ rủi ro nhất định. Các sản phẩm này không phù hợp với toàn bộ các nhà đầu tư và số tiền thua lỗ có thể vượt qua số vốn ban đầu của bạn. Hãy đảm bảm rằng bạn nắm được những rủi ro này và tham vấn lời khuyên độc lập nếu cần. Để biết thêm thông tin vui lòng xem toàn bộ điều khoản Cảnh báo rủi ro , Điều khoản kinh doanh Chính sách bảo mật riêng tư .