Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Giao Dịch & Sản Phẩm

Lãi Suất Qua Đêm

Tại GKFX Prime, Minh Bạch và Dịch Vụ là những cốt lõi của công ty chúng tôi

Phí qua đêm
Bạn sẽ bị tính phí qua đêm nếu như bạn duy trì trạng thái lệnh mở qua 10 đêm theo giờ Anh quốc.
 
Bất kỳ lệnh giao dịch nào được giữ qua đêm đều sẽ bị tính tính qua đêm. Tùy theo loại sản phầm giao dịch , khối lượng và loại lệnh (Mua hoặc Bán) thì tài khoản của bạn sẽ bị tính phí qua đêm một cách tự động (Sau 22:00 giờ theo giờ Anh Quốc).
 
Xin lưu ý rằng tất cả các sản phẩm Spot sẽ bị tính phí cho 3 ngày kế tiếp vào thứ Tư hoặc tối thứ Sáu (Tùy thuộc vào nhóm sản phẩm).
 
Thông tin chi tiết sản phẩm được hiển thị trong phần mềm giao dịch MT4, Bạn có thể tìm thấy nó bằng cách làm theo điều hướng sau: View > Symbols > Open product group > Select product > Properties. Sau đó nhấp chuột phải và chọn vào sản phẩm ở cửa sổ Market Watch và chọn Specification.
 
Nếu như bạn muốn có thêm các thông tin chi tiết khác, xin vui long liên hệ đội Hỗ trợ qua support_vn@gkfxprime.com
 
Phí giao dịch
Chúng tôi không có bất kỳ thay đổi nào trên Phí giao dịch trên các loại tài khoản của chúng tôi.
 
Swap Terms of Business

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.