Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Lãi Suất Qua Đêm

Tại GKFX Prime, Minh Bạch và Dịch Vụ là những cốt lõi của công ty chúng tôi

Phí qua đêm
Bạn sẽ bị tính phí qua đêm nếu như bạn duy trì trạng thái lệnh mở qua 10 đêm theo giờ Anh quốc.
 
Bất kỳ lệnh giao dịch nào được giữ qua đêm đều sẽ bị tính tính qua đêm. Tùy theo loại sản phầm giao dịch , khối lượng và loại lệnh (Mua hoặc Bán) thì tài khoản của bạn sẽ bị tính phí qua đêm một cách tự động (Sau 22:00 giờ theo giờ Anh Quốc).
 
Xin lưu ý rằng tất cả các sản phẩm Spot sẽ bị tính phí cho 3 ngày kế tiếp vào thứ Tư hoặc tối thứ Sáu (Tùy thuộc vào nhóm sản phẩm).
 
Thông tin chi tiết sản phẩm được hiển thị trong phần mềm giao dịch MT4, Bạn có thể tìm thấy nó bằng cách làm theo điều hướng sau: View > Symbols > Open product group > Select product > Properties. Sau đó nhấp chuột phải và chọn vào sản phẩm ở cửa sổ Market Watch và chọn Specification.
 
Nếu như bạn muốn có thêm các thông tin chi tiết khác, xin vui long liên hệ đội Hỗ trợ qua support_vn@gkfxprime.com
 
Phí giao dịch
Chúng tôi không có bất kỳ thay đổi nào trên Phí giao dịch trên các loại tài khoản của chúng tôi.
 

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm giao dịch tài chính có sử dụng đòn bẩy tạo ra rủi ro lớn cho số vốn của bạn. Nó không phù hợp cho tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn tiền gửi ban đầu của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan và tìm kiếm sự tư vấn độc lập nếu cần thiết. Xem đầy đủ Cảnh Báo Rủi Ro trên Điều Khoản Kinh Doanh và Chính Sách Riêng Tư của chúng tôi.