Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Hỗ Trợ

Điều Khoản Kinh Doanh

Ngoại hối và Hợp đồng Chênh lệch với GKFX Prime là cả hai sản phẩm được giao dịch ký quỹ

 
Tại đây bạn có thể tìm thấy những cảnh báo cho những rủi ro và điều khoản mà bạn cần biết.
Ngoại hối và Hợp đồng chênh lệch với GKFX Prime đều là sản phẩm của giao dịch ký quỹ. Do đó chúng vốn dĩ mang nhiều rủi ro so với những khoản đầu tư khác, và như vậy bạn có thể nhanh chóng thua lỗ nhiều hơn vốn bỏ ra ban đầu. Ở phía dưới bạn có thể tải về điều khoản kinh doanh dưới dạng tệp PDF.

Và nếu máy bạn không có Adobe Reader bạn có thể tải về bằng cách nhấn vào đây

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.