Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Giao Dịch & Sản Phẩm

GKFX Prime Cung Cấp Bạn

 • Đa dạng: giao dịch FX, chứng khoán, chỉ số và hàng hóa...
 • Spreads thấp từ 1.5 pips.
 • Khớp lệnh nhanh, đoạt được nhiều giải thưởng.
 • Không phí hoa hồng³
 • Chúc năng vẽ đồ thị tiên tiến của nền tảng Metatrader 4.
 • Giao dịch trực tuyến

Giao dịch nhỏ nhất từ 0.01 lots với đòn bẩy lên tới 1:1000  trên nhiều sản phẩm.

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.