Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Giao Dịch & Sản Phẩm

GKFX Prime Cung Cấp Bạn

 • Đa dạng: giao dịch FX, chứng khoán, chỉ số và hàng hóa...
 • Spreads thấp từ 1.5 pips.
 • Khớp lệnh nhanh, đoạt được nhiều giải thưởng.
 • Không phí hoa hồng³
 • Chúc năng vẽ đồ thị tiên tiến của nền tảng Metatrader 4.
 • Giao dịch trực tuyến

Giao dịch nhỏ nhất từ 0.01 lots với đòn bẩy lên tới 1:1000  trên nhiều sản phẩm.

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm giao dịch dưới đòn bẩy đều có mức độ rủi ro nhất định. Các sản phẩm này không phù hợp với toàn bộ các nhà đầu tư và số tiền thua lỗ có thể vượt qua số vốn ban đầu của bạn. Hãy đảm bảm rằng bạn nắm được những rủi ro này và tham vấn lời khuyên độc lập nếu cần. Để biết thêm thông tin vui lòng xem toàn bộ điều khoản Cảnh báo rủi ro , Điều khoản kinh doanh Chính sách bảo mật riêng tư .