Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Giao Dịch & Sản Phẩm

GKFX Prime Cung Cấp Bạn

 • Đa dạng: giao dịch FX, chứng khoán, chỉ số và hàng hóa...
 • Spreads thấp từ 1.5 pips.
 • Khớp lệnh nhanh, đoạt được nhiều giải thưởng.
 • Không phí hoa hồng³
 • Chúc năng vẽ đồ thị tiên tiến của nền tảng Metatrader 4.
 • Giao dịch trực tuyến

Giao dịch nhỏ nhất từ 0.01 lots với đòn bẩy lên tới 1:1000  trên nhiều sản phẩm.

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm giao dịch tài chính có sử dụng đòn bẩy tạo ra rủi ro lớn cho số vốn của bạn. Nó không phù hợp cho tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn tiền gửi ban đầu của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan và tìm kiếm sự tư vấn độc lập nếu cần thiết. Xem đầy đủ Cảnh Báo Rủi Ro trên Điều Khoản Kinh Doanh và Chính Sách Riêng Tư của chúng tôi.