Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Nền Tảng Giao Dịch

autotrade

Tạo danh mục đầu tư của chính bạn mà không phải trả phí hiệu suất hay phí quản lý. Ngoài ra, bạn không cần tự chạy bất kỳ phần mềm nào vì AutoTrade có khả năng tự hoạt động trên máy chủ riêng của mình.

 • Tạo Danh mục
  đầu tư của bạn
 • Không cần
  trả phí
 • Máy chủ
  riêng
PRIME AUTOTRADE

Myfxbook Autotrade là công cụ phân tích tự động trực tuyến cho tài khoản giao dịch forex và cộng đồng forex xã hội đầu tiên trên thị trường.

NHỮNG TÍNH NĂNG CHÍNH

 • Prime Autotrade cho phép bạn sao chép các hệ thống forex
  thành công nhất từ rất nhiều nhà cung cấp tín hiệu
 • Prime Autotrade chỉ hiển thị nhà cung cấp tín hiệu đã được
  chứng minh NĂNG LỰC
 • Prime Autotrade không yêu cầu bất kỳ phần mềm phụ trợ hay VPS
desktop respo-desktop
THAM GIA NỀN TẢNG AUTOTRADE CỦA GKFXPRIME VN CHỈ VỚI 2 BƯỚC ĐƠN GIẢN

BƯỚC 1

KHÁCH HÀNG MỚI

KHÁCH HÀNG HIỆN TẠI

BƯỚC 2

LIÊN KẾT TÀI KHOẢN GKFX PRIME CỦA BẠN VỚI AUTOTRADE

*Miễn trừ trách nhiệm: Hệ thống AutoTrade thuộc sở hữu và dưới sự điều hành của Myfxbook Ltd (“Myfxbook”); việc sử dụng hệ thống này tuân theo các Điều khoản và Điều kiện nêu trên trang web của họ là www.gkfxprime.com/vn/TermsofBusiness.

GKFX Prime Investment Group Ltd (“GKFX Prime”) không chịu trách nhiệm và không có quyền kiểm soát các tín hiệu được tạo ra thông qua việc sử dụng AutoTrade và các giao dịch được tạo ra từ AutoTrade trên tài khoản GKFXPrime VN. Các tín hiệu do AutoTrade tạo ra trên tài khoản GKFXPrime VN không phải là tư vấn thực tế, tư vấn chung hay tư vấn cá nhân của GKFXPrime 

**THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Thông tin và các phân tích ở đây do công ty cung cấp tín hiệu đưa ra. GKFXPrime tái sử dụng thông tin mà không sửa đổi hay xác minh và không cam đoan rằng tài liệu này là chính xác, cập nhật hay hoàn chỉnh, do đó không nên phụ thuộc hoàn toàn vào tài liệu này. Tài liệu này mang tính chung chung và chỉ được lập nhằm mục đích cung cấp thông tin, không liên quan đến mục đích đầu tư, giải pháp tài chính hay phương tiện cho bất kỳ cá nhân nào. GKFXPrime đề nghị khách hàng tìm kiếm sự tư vấn tài chính độc lập trước khi xem xét đầu tư vào sản phẩm và dịch vụ tín hiệu. Ngoài ra, GKFXPrime xin nhắc lại rằng lợi nhuận trong quá khứ không hề có ảnh hưởng đến lợi nhuận trong tương lai.

Độc giả cũng cần lưu ý rằng, như với mọi ứng dụng công nghệ, chúng tôi có các điểm yếu vốn có và hệ điều hành tùy thuộc vào bên thứ ba quản lý kết nối đến máy chủ GKFXPrime . Giao dịch qua internet sử dụng ứng dụng giao dịch xã hội/bản sao có thể bị gián đoạn, dẫn đến tổn thất ngoài dự kiến và có thể vượt quá số dư tài khoản của khách hàng.GKFXPrime không chịu trách nhiệm cho hiệu năng của ứng dụng trong mọi trường hợp.

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.