Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

KHUYẾN MÃI & ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

GKFX Prime cung cấp thưởng lớn cho tất cả khoản nạp; khách hàng mới cũng như hiện tại! Chúng tôi biết rằng thị trường
Forex cực kỳ cạnh tranh, và chúng tôi muốn khách hàng của mình tiến xa hơn và chinh phục
các thị trường với chúng tôi. Tận hưởng lợi thế mà bạn xứng đáng nhận được! Hãy theo dõi những bất ngờ, ưu đãi và cuộc thi đặc biệt!

Hỗ trợ LÊN ĐẾN 100% khoản vốn đầu tiên
 • Dành cho tất cả khách hàng trực tiếp mới
 • Khoản hỗ trợ tối đa $11000
 • Hỗ trợ lên đến 100% khoản vốn đầu tiên
 • Mở tài khoản thật tại GKFXPrime với vài bước đơn giản!
NHẬN THƯỞNG
Hỗ trợ ÍT NHẤT 25% khoản vốn cho lần nạp tiếp theo
 • Dành cho tất cả khách hàng trực tiếp mới
 • Nhận hỗ trợ ít nhất 25% vốn cho lần nạp tiếp theo
 • Khoản hỗ trợ tối đa $5500
 • Mở tài khoản thật tại GKFXPrime với vài bước đơn giản.
NHẬN THƯỞNG
Nhận thưởng $30 không cần nạp tiền
 • Dành cho tất cả khách hàng trực tiếp mới
 • Nhận $30 mà không cần nạp tiền
 • Có thể rút tất cả lợi nhuận từ $30
 • Mở tài khoản thật tại GKFXPrime với vài bước đơn giản!
NHẬN THƯỞNG