Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Tôi có thể thực hành trước khi tham gia giao dịch thực không?

Có! Trên thực tế, bạn nên làm như vậy. Bạn có thể thực hành giao dịch bằng tài khoản demo. Tài khoản này được nạp sẵn tiền ảo và bạn không phải chịu rủi ro thua lỗ. Bạn thậm chí không phải nạp tiền để bắt đầu thực hành! Khi đã nắm được những quy tắc cơ bản, bạn có thể bắt đầu giao dịch thực ngay lập tức.

Nếu bạn đã đăng ký với GKFX Prime:

1. Vào khu vực MyGKFX.
2. Chọn Tài khoản rồi chuyển đến tab Demo.
3. Hoàn tất đơn đăng ký bằng cách chọn tiền và loại tài khoản của bạn.
4. Đăng nhập vào nền tảng giao dịch bằng thông tin đăng nhập chúng tôi đã gửi.

Nếu bạn chưa tham gia GKFX Prime:

1. Để bắt đầu, hãy điền thông tin vào mẫu đăng ký nhanh tại đây.
2. Chọn tùy chọn ‘Thực hành trước’ khi thông báo hiện ra.
3. Hoặc… vào mục Tài khoản sau rồi nhấp vào tab Demo.
4. Hoàn tất đơn đăng ký bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu.
5. Đăng nhập vào nền tảng giao dịch bằng thông tin đăng nhập chúng tôi đã gửi.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!