Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Cách trở thành chủ Tài khoản Người theo dõi

CÁCH TRỞ THÀNH CHỦ TÀI KHOẢN NGƯỜI THEO DÕI.

Để trở thành chủ Tài khoản Người theo dõi, người dùng phải chấp nhận Đề xuất của Bậc thầy từ một trong số các Tài khoản PAMM được cung cấp mà họ có đủ vốn khả dụng trên Tài khoản khách hàng. Khi chấp nhận đề xuất, Người theo dõi tạo yêu cầu để phân bổ vốn từ Tài khoản khách hàng sang Tài khoản Người theo dõi. Thực hiện theo các bước sau để trở thành chủ tài khoản Người theo dõi:

1. Đăng nhập vào trang web PAMM, sau đó trên menu chính, nhấp vào Tài khoản PAMM để xem các Tài khoản PAMM khả dụng (chỉ nhấp vào Đề xuất đang hoạt động để xem lại danh sách các Tài khoản PAMM có Đề xuất đang hoạt động):

Sắp xếp xếp hạng của các Tài khoản PAMM nhằm tìm ra tài khoản hấp dẫn nhất để tham gia (để biết thêm thông tin về xếp hạng Tài khoản PAMM, xem mục Xếp hạng)

2. Để xem thông tin chi tiết về tài khoản này, nhấp vào Tên PAMM.

3. Ở phía bên trái của biểu đồ, nhấp vào Tham gia.

4. Trong bảng Đề xuất, chọn Đề xuất và nhấp vào Tham gia.

5. Đảm bảo bạn đã đọc và hiểu các Thông số của đề xuất.

6. Trong ô Số tiền, nhập tổng số tiền phân bổ ban đầu. Giá trị đã nhập phải lớn hơn hoặc bằng giá trị Phân bổ ban đầu.

7. Chọn Ngày để thực hiện nếu cần thiết (giá trị mặc định là ngày hiện tại).

8. Đọc và chấp nhận tài liệu Quy định dịch vụ tài khoản PAMM và nhấp vào Gửi yêu cầu. Yêu cầu này được xử lý trong Kỳ tái đầu tư hiện tại.

Ngoài ra, bất kỳ Người theo dõi nào đều có thể thêm một Tài khoản PAMM vào bảng Tài khoản được theo dõi. Để thêm Tài khoản PAMM vào danh sách Được theo dõi, hãy làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào trang web PAMM, sau đó trên menu chính, nhấp vào Tài khoản PAMM để xem các Tài khoản PAMM khả dụng.

2. Trong mục xếp hạng Tài khoản PAMM, nhấp vào tên của tài khoản.

3. Sau khi mở trang tài khoản PAMM, nhấp vào Thêm vào mục yêu thích.

Tài khoản PAMM được chọn được thêm vào bảng Tài khoản được theo dõi (để mở bảng, hãy nhấp vào Người theo dõi trên menu chính).

Nếu Bậc thầy đã xác định liên kết đến trang web thảo luận để liên hệ với họ, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang diễn đàn sau khi nhấp vào Thảo luận.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!