Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Đề xuất của người theo dõi (dành cho Người theo dõi)

ĐỀ XUẤT CỦA NGƯỜI THEO DÕI

Đề xuất của người theo dõi cho phép Người theo dõi đó đề xuất các thông số của chính mình khi không có Đề xuất nào của Tài khoản PAMM khiến họ thấy hài lòng. Người theo dõi đó có thể tạo Đề xuất với các thông số mong muốn và gửi yêu cầu tới Bậc thầy của Tài khoản PAMM. Nếu Bậc thầy chấp nhận đề xuất thì nó sẽ được thêm vào danh sách Đề xuất của Tài khoản PAMM và Người theo dõi đó sẽ tham gia vào Đề xuất đó trong Kỳ tái đầu tư tiếp theo.

Để tạo Đề xuất của người theo dõi, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào trang web PAMM, sau đó trên menu chính, nhấp vào Người theo dõi.

2. Chọn Tài khoản PAMM (để biết thêm thông tin về cách chọn tài khoản, xem mục Xếp hạng).

Lưu ý! Người theo dõi chỉ có thể tạo Đề xuất nếu họ không tham gia bất kỳ Đề xuất nào của Tài khoản PAMM đã chọn.

3. Nhấp vào Tạo Đề xuất của người theo dõi

4. Điền tất cả các thông số Đề xuất (để biết thêm thông tin về thông số Đề xuất, xem mục Thông số Đề xuất).

5. Nhập tổng số tiền phân bổ vào ô Số tiền. Số tiền được nêu ngay lập tức bị rút khỏi Tài khoản khách hàng của Người theo dõi và được quy đổi thành loại tiền tệ của Tài khoản PAMM. Nếu Bậc thầy từ chối Đề xuất, số tiền đó được quy đổi trở lại và ghi có vào Tài khoản khách hàng của Người theo dõi.

Lưu ý! Giá trị trong ô Số tiền không được nhỏ hơn giá trị trong ô Khoản phân bổ ban đầu.

6. Trong ô Ngày hết hạn, chọn ngày mà Đề xuất của Người theo dõi hết hiệu lực. Nếu đến ngày đó mà Bậc thầy không chấp nhận cũng không từ chối Đề xuất, nó sẽ tự động bị từ chối trong thời gian Tái đầu tư.

7. Nhấp vào Tạo.

Để xóa Đề xuất của Người theo dõi, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào trang web PAMM và nhấp vào Người theo dõi trên menu chính.

2. Trong bảng Tài khoản Người theo dõi, nhấp vào Tài khoản PAMM mà bạn lựa chọn.

3. Trong bảng Yêu cầu hiện tại, hãy nhấp vào Đề xuất bạn muốn chọn.

4. Nhấp vào Xóa các yêu cầu đã chọn.

Lưu ý! Người theo dõi có thể xóa Đề xuất của mình nếu Bậc thầy chưa chấp nhận đề xuất đó.

Nếu Bậc thầy chấp nhận Đề xuất đó, yêu cầu tham gia sẽ được tạo tự động. Yêu cầu đó được hiển thị trong bảng Yêu cầu đã xử lý trên trang Tài khoản PAMM.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!