Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Người theo dõi làm thế nào để có thể phân bổ thêm tiền để dùng cho Tài khoản Người theo dõi của mình bên trong PAMM

CÁCH THỨC NGƯỜI THEO DÕI CÓ THỂ PHÂN BỔ THÊM TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NGƯỜI THEO DÕI CỦA MÌNH BÊN TRONG PAMM

Để phân bổ thêm tiền vào Tài khoản Người theo dõi, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào trang web PAMM, sau đó trên menu chính, nhấp vào Người theo dõi.

2. Trong bảng Tài khoản Người theo dõi, tìm Đề xuất thích hợp và nhấp vào Phân bổ.

3. Trong ô Tài khoản khách hàng, chọn tài khoản, sau đó trong ô Số tiền, nhập số tiền phân bổ và nhấp vào Phân bổ tiền.

Lưu ý! Nếu yêu cầu phân bổ/thu hồi được gửi trước Thời gian đóng băng, nó sẽ được xử lý trong Kỳ tái đầu tư hiện tại. Nếu yêu cầu được gửi trong Thời gian đóng băng, nó sẽ được xử lý trong Kỳ tái đầu tư tiếp theo.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!