Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Cách xác minh tài khoản của bạn

  • Đăng nhập để truy cập khu vực khách hàng an toàn của bạn, MyGKFXPrime.
  • Chọn Xác minh tài khoản của bạn ở góc trên bên phải.
  • Tải lên bản sao hợp lệ của các tài liệu pháp lý của bạn một cách an toàn.
  • Nhận thư xác nhận hoàn tất quy trình xác minh.

Chúng tôi sẽ kiểm tra các tài liệu bạn đã tải lên và xác minh tài khoản của bạn. Bạn sẽ nhận được e-mail xác nhận khi quy trình hoàn tất. Nếu không tải được tài liệu lên, vui lòng gửi tài liệu qua e-mail tới địa chỉ accounts@gkfxprime.com

Chúng tôi yêu cầu tổng cộng 2 tài liệu: một để xác minh danh tính của bạn và một để xác minh địa chỉ thường trú của bạn.

Giấy tờ xác minh danh tính:

Giấy tờ xác minh danh tính hợp lệ có thể là một trong những tài liệu sau:

  • Chứng minh thư/căn cước công dân có ảnh, màu,
  • Hộ chiếu còn hiệu lực,
  • Bằng lái xe

Giấy tờ xác minh địa chỉ:

Giấy tờ xác minh địa chỉ hợp lệ có thể là một trong những tài liệu sau:

  • Hóa đơn tiện ích,
  • Hóa đơn thuế,
  • Bảng sao kê ngân hàng có ghi tên và địa chỉ

Giấy tờ phải được đề ngày trong vòng 3 tháng và phải ghi rõ địa chỉ thường trú của bạn. Xin lưu ý rằng bảng sao kê thẻ tín dụng hoặc sao kê điện thoại di động không hợp lệ.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!