Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Giao dịch Ngoại hối (Forex) là gì?

Forex là từ viết tắt của thị trường Ngoại hối. Giao dịch Forex có nghĩa là giao dịch CFD cho một cặp tiền tệ như Euro và Đô la Mỹ - gọi tắt là cặp EURUSD. Giá được xác định bằng cách lấy giá của một loại tiền trên loại tiền còn lại. Các nhà giao dịch đầu tư và mở một vị thế trên thị trường, suy đoán về sự thay đổi của mức giá này theo thời gian. Nếu giá của cặp tiền EURUSD thay đổi theo dự đoán của bạn, bạn sẽ có lãi.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!