Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Bậc thầy phân bổ vốn như thế nào

CÁCH THỨC PHÂN BỔ VỐN
  • Đăng nhập vào trang web PAMM và nhấp vào Bậc thầy trên menu chính
  • Nhấp vào tên Tài khoản PAMM trong bảng Tài khoản đang hoạt động.
  • Nhấp vào Phân bổ trên menu Bậc thầy.
  • Điền thông tin vào mẫu: chọn Tài khoản khách hàng, nhập số tiền phân bổ và đặt Ngày thực hiện (giá trị mặc định là ngày hiện tại).
  • Nhấp vào Phân bổ vốn.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!