Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Cách mở Tài khoản PAMM và trở thành Bậc thầy

CÁCH MỞ TÀI KHOẢN PAMM VÀ TRỞ THÀNH BẬC THẦY PAMM

Để trở thành Bậc thầy PAMM, hãy thực hiện theo các bước sau:

 • Đăng nhập vào trang web PAMM và nhấp vào Mở PAMM.
 • Điền thông tin vào mẫu đăng ký để tạo Tài khoản PAMM.
 • Tài khoản khách hàng – một tài khoản giao dịch hợp lệ và được xác minh mà từ đó tiền được trừ để chuyển vào tài khoản PAMM.
 • Tên tài khoản — Thêm của Tài khoản PAMM được sử dụng trong Xếp hạng tài khoản PAMM. Tên tài khoản có thể tóm lược chiến lược giao dịch của Bậc thầy.
 • Loại tài khoản – loại của Tài khoản (PAMM STP hoặc PAMM ECN).
 • Đồng tiền của tài khoản – loại tiền tệ của Tài khoản.
 • Mật khẩu điện thoại — bất kỳ từ hoặc kết hợp từ nào được sử dụng để xác minh danh tính của Bậc thầy.
 • Nhập lại mật khẩu điện thoại - xác nhận mật khẩu điện thoại.
 • Phân bổ sang Vốn của Bậc thầy — quy mô Vốn của Bậc thầy. Không thể giảm và/hoặc rút Vốn của Bậc thầy trong Khoảng thời gian giao dịch, ngoại trừ trường hợp thanh lý Tài khoản PAMM.
 • Thời điểm tái đầu tư – thời gian diễn ra Tái đầu tư (Lưu ý! Bậc thầy có thể đặt thời điểm tái đầu tư bất kỳ).
 • Thời gian đóng băng – khoảng thời gian trước khi diễn ra Tái đầu tư, trong thời gian đó Bậc thầy không chấp nhận yêu cầu nào hoặc yêu cầu của Người theo dõi sẽ không được xử lý trong Kỳ tái đầu tư hiện tại.
 • Tần suất công bố báo cáo giao dịch của Người theo dõi — xác định mức độ cập nhật thường xuyên đối với Báo cáo của Người theo dõi. Các giá trị có thể là “hàng ngày”, “hàng tuần”, “hàng tháng” hoặc “hàng quý”.
 • Chọn hộp kiểm Hiển thị vốn tức thời cho tất cả để xem biểu đồ Vốn tức thời ở chế độ xem công khai.
 • Chọn hộp kiểm Hiển thị tiền tệ cho tất cả để xem tab Tóm tắt trong phần Thống kê nâng cao của tài khoản ở chế độ xem công khai.
 • Chọn hộp kiểm Hiển thị sao kê cho tất cả để xem tab Sao kê trong phần Thống kê nâng cao của tài khoản ở chế độ xem công khai.
 • Chọn hộp kiểm Hiển thị phân bổ ròng cho tất cả để xem tất cả các hoạt động Phân bổ/Thu hồi của tài khoản ở chế độ xem công khai.
 • Chọn hộp kiểm Cho phép đề xuất của Người theo dõi để bật chức năng tạo Đề xuất của Người theo dõi.
 • Chọn Nhập lịch sử giao dịch để tải lên lịch sử của các giao dịch từ một tài khoản khác. Vốn tức thời, lãi, lỗ của tài khoản và các số liệu thống kê khác của tài khoản PAMM sẽ được tính toán và hiển thị trên biểu đồ hiệu suất như trường hợp giao dịch đã được hoàn tất trong tài khoản PAMM từ đầu.
 • Tài khoản giao dịch — chọn một trong các tài khoản giao dịch có sẵn. Nhà môi giới có quyền xác định tài khoản giao dịch nào được và không được nhập.
 • Tài khoản Myfxbook — nhập một liên kết riêng đến tài khoản Myfxbook của bạn. Để nhập lịch sử giao dịch từ Myfxbook, vui lòng thực hiện như sau:

1. Đánh dấu tài khoản Myfxbook của bạn là riêng tư.
https://www.myfxbook.com/settings#accounts

2. Tạo một liên kết riêng
https://www.myfxbook.com/settings#invitations

3. Sao chép liên kết riêng đó vào trường Tài khoản Myfxbook.

Sau khi nhập xong, bạn có thể xóa liên kết riêng tư và công khai lại tài khoản Myfxbook của bạn.

Lưu ý quan trọng! Tài khoản PAMM của bạn phải sử dụng cùng loại tiền tệ với tài khoản giao dịch mà từ đó bạn sẽ nhập lịch sử.

Lưu ý quan trọng! Hãy đợi cho đến khi lịch sử giao dịch của bạn được nhập đầy đủ rồi mới bắt đầu giao dịch. Bạn sẽ nhận được một e-mail thông báo cho bạn rằng quá trình nhập đã hoàn tất.

3. Đọc và chấp nhận tài liệu Quy định dịch vụ tài khoản PAMM.

4. Nhấp vào Tạo.

5. Để quản lý tài khoản đã tạo, hãy nhấp vào tên Tài khoản và sử dụng menu Bậc thầy (để biết thêm thông tin, xem menu Bậc thầy).

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!