Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Cách tạo Đề xuất của Bậc thầy

CÁCH TẠO ĐỀ XUẤT CỦA BẬC THẦY

1.Đề xuất của Bậc thầy là đề xuất của một Bậc thầy công khai để tham gia Tài khoản PAMM và sao chép giao dịch. Một Đề xuất có chứa các Thông số mà Dịch vụ PAMM sử dụng để phân bổ lợi nhuận, thua lỗ và phí giữa Bậc thầy và Người theo dõi.

2.Để tạo Đề xuất của Bậc thầy, hãy làm theo các bước sau:

  • Đăng nhập vào trang web PAMM và nhấp vào Bậc thầy trên menu chính.
  • Trong bảng Tài khoản đang hoạt động, nhấp vào tên của Tài khoản PAMM

3. Trong bảng Đề xuất và Người theo dõi, nhấp vào Đề xuất mới. Bảng Đề xuất và Người theo dõi hiển thị thông tin về tất cả Đề xuất của bạn, trạng thái của chúng, số lượng Người theo dõi và tổng Số dư của Người theo dõi cho mỗi Đề xuất:

4. Điền vào mẫu Tạo đề xuất (để biết thêm thông tin về mô tả thông số Đề xuất, xem mục Thông số Đề xuất).

5. Chọn hộp kiểm Tôi xác nhận và nhấp Tạo.

6. Để thay đổi Hoa hồng đại lý hoặc/và Mật khẩu, nhấp vào Quản lý trong bảng Đề xuất và Người theo dõi. Nhấp vào Tắt đề xuất / Bật đề xuất sẽ làm thay đổi Trạng thái đề xuất.

Lưu ý! Sau khi đã tạo Đề xuất, chỉ có thể chỉnh sửa các thông số Mật khẩu và Hoa hồng đại lý.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!