Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

PAMM là gì?

PAMM cho phép người mới bắt đầu theo dõi hoạt động của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và sao chép các giao dịch thành công của họ. Người theo dõi đầu tư vào các chiến lược đã được kiểm chứng của các tài khoản Bậc thầy. Người theo dõi có toàn quyền kiểm soát các khoản đầu tư của họ. Nhưng họ không thể truy cập vào các chiến lược. Khi Bậc thầy kiếm được lợi nhuận, người theo dõi cũng có lãi.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!